1240v3.jpg

VOORUIT IN SOCIALE HUISVESTING

CIRCUSVIS

WIJ WERKEN AAN EEN EERLIJKE STAD

Circusvis redeneert vanuit een eerlijke stad. We helpen woningcorporaties, gemeenten en bewoners om effectief samen te werken in deze complexe omgeving. Door thema’s te verbinden ontstaan kansen om te verbeteren, versnellen en vernieuwen.

VOORUIT NAAR DE

KERN

Circusvis_logo1.png

Alles begint bij het scherp verwoorden van doelstellingen en waarden en het verbinden met de omgeving. Dit vormt het fundament van elke ontwikkeling.

TEGENDRAADSE MEELOPERS

Circusvis_logo2.png

Om tot het beste resultaat te komen is het nodig om de situatie goed te kennen. Daarom lopen wij graag mee. Als bestuursadviseur, projectleider of programma-manager. Zo kom je tot betere en blijvende resultaten.

Circusvis_logo3.png

GENERALISTEN MET SPECIALISATIES

We zijn ervaren managers en adviseurs met een verbindende en samenwerkingsgerichte houding. Opgeteld kunnen we elke rol in een organisatie vervullen. Eén ding zijn we minder goed in: op de tent passen. Liever een torenhoge ambitie of bijtende crisis.

 

WIE WIJ ZIJN

circusvis-170.jpg

Jeroen Frissen

Werk aan (h)erkende maatschappelijke doelen en maak zichtbaar wat jij bijdraagt.

 

Met een scherpe neus en vlotte pen verdiep ik mij als energieke en bevlogen volkshuisvester in 

complexe vraagstukken, spannende gesprekken en 

moeilijke beslissingen. Vanuit een gedegen kennis van wonen begeleid ik organisaties graag bij het formuleren en realiseren van een (woon)visie of ondernemingsplan. 

Email: jeroen@circusvis.nl

Tel: 06-28900971

Foto_Mirthe.jpg

Mirthe
Biemans

Maximaal bijdragen aan de samenleving.

Iedereen moet het fundament hebben van goed wonen in een fijne buurt. Waar het complex is om dat voor elkaar te krijgen, gaat mijn hart sneller kloppen. Ik kom graag samen tot een gedurfde strategie die in het leven van mensen het verschil maakt. Voor vraagstukken die niet alleen ervaring en expertise nodig hebben, maar ook een flinke dosis lef en betrokkenheid, ben ik er.

Email: mirthe@circusvis.nl

Tel: 06-33836387

circusvis-173.jpg

Swen

Pollen

Complex is niet per se gecompliceerd. 

Maatschappelijke doelen zijn meestal meervoudig, het werken aan goede volkshuisvesting is vaak ingewikkeld. Ik vind het heerlijk dromen te concretiseren, dilemma's af te wegen, en abstracte doelen in uitvoerbare handelingsperspectieven te vertalen. Met mijn 25 jaar ervaring in wonen en zorg help ik organisaties om hun strategie te formuleren en deze te vertalen in beleid en uitvoering. 

Email: swen@circusvis.nl

Tel: 06-28960093

circusvis-183.jpg

edwin verhaagen

Balans is weer grip op de tijd krijgen.

 

Ik geloof in het verbeterpotentieel van woningcorporaties. Als maatschappelijk betrokken en ervaren 

vastgoedprofessional zet ik mijn kennis en ervaring in om deze organisaties te helpen hun vastgoedsturing verder te professionaliseren. Daarbij draait het om de balans vinden tussen stenen en mensen, op korte en lange termijn.

Email: edwin@circusvis.nl

Tel: 06-21204004

circusvis-180.jpg

Derk Windhausen

Als je echt weet wat je wilt, ben je al halverwege.

 

Al 20 jaar daag ik woningcorporaties uit hun maatschappelijke waarde te vergroten, zodat huurders, woningzoekenden, maar ook de stad, de buurt en zelfs de samenleving blijven ervaren dat de aanwezigheid van goed functionerende corporaties er toe doet. Als bedrijfseconoom voel ik  me thuis op het snijvlak van strategie, financiën en governance.

Email: derk@circusvis.nl

Tel: 06-82012194

 

WIJ WERKEN AAN EEN EERLIJKE STAD

Circusvis redeneert vanuit een eerlijke stad. We helpen woningcorporaties en gemeenten om effectief te werken in deze complexe omgeving. Door thema’s te verbinden ontstaan kansen om te verbeteren, versnellen en vernieuwen.

BESCHIKBAARHEID

VAN WONEN

In een eerlijke stad is er voor iedereen een woning te vinden die past. 

INCLUSIEVE WIJKEN EN BUURTEN

In een eerlijke stad woont iedereen in een buurt waar je meetelt en meedoet.

DUURZAME LEEFOMGEVING

In een eerlijke stad geniet iedereen van een schone, groene en prettige leefomgeving. 

 
 

WAT WIJ DOEN

WAARDEVOLLE CORPORATIES

Circusvis helpt corporaties om vanuit een waardegedreven benadering een betere corporatie te worden.  Als prikkelende losmaker, als extern begeleider bij het maken van een ondernemingsplan of het inrichten van vastgoedsturing of van binnenuit als programma- of interimmanager.

 

VEERKRACHTIGE WIJKEN

Circusvis helpt corporaties en gemeenten de veerkracht van wijken te vergroten, door in gebiedsateliers feiten en praktijkervaring te vertalen naar beleid en vastgoedsturing. 

RECHTVAARDIGE HUREN

Circusvis helpt corporaties en huurdersorganisatie om vanuit een gedeelde visie op rechtvaardigheid samen de actuele thema’s te vertalen in verantwoord en gedragen huurbeleid.

PUBLICATIES