top of page
  • Foto van schrijverJeroen Frissen

Veerkracht in het corporatiebezit

Kees Leidemeijer (In.Fact.Research), Johan van Iersel (In.Fact.Research) en Jeroen Frissen (Circusvis) hebben in 2018 in opdracht van Aedes onderzoek gedaan naar de instroom van kwetsbare groepen en de ontwikkeling van de leefbaarheid in het corporatiebezit. Daarvoor zijn analyses uitgevoerd op de WBO/WoON-reeks vanaf 1998 en zijn op laag schaalniveau gegevens over de ontwikkelingen in (delen van) buurten in beeld gebracht. Er is gebruik gemaakt van de CBS-microdata en van gegevens uit de Leefbaarometer en de WoonZorgwijzer. Aanvullend zijn interviews gehouden met corporaties die actief zijn in buurten waar instroom van kwetsbare groepen juist wel of juist niet heeft geleid tot vermindering van leefbaarheid en zijn met corporatiestrategen oplossingsrichtingen in beeld gebracht.

Veerkracht in het corporatiebezit 2018
.p
Download P • 1.53MB

Comments


bottom of page